February 26, 2024

Odia Express

News For Public

ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢାଇଦେବ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଚଷମାର ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ ..

ଆଖି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ , ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁନିଆଁର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଥାଉ , ଆଖିର ରଶ୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁର ହିସାବରେ ହୋଇଥାଏ , ଆଖିର ରଶ୍ମୀ କମ୍ ହୋଇଯିବା ବହୁତ ସାରା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ , ଆଜି ଆମେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖିର ରଶ୍ମୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।

୧) ଆଖିର ରଶ୍ମୀ କମ୍ ହେବାର କାରଣ : ଯଦି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ନାହିଁ , ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଳିଆ ମାହୋଲ୍ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ , ତେବେ ଧୁଳିବାଲି ସକାଶେ ଏହା ଆଖିର ରଶ୍ମୀ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ ।

 

୨) ଆଖିର ରଶ୍ମୀକୁ ବଢାଇବାର ଉପାୟ : ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖିର ରଶ୍ମୀ ବଢାଇବାକୁ ହେଲେ କମଳାର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦରକାର , କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିଥାଏ , ଯାହା ଆଖିର ରଶ୍ମୀକୁ ବଢାଇଥାଏ ।

 

୩) ବ୍ୟବହାର କରିବା ତରିକା : ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି , ସେମାନେ କମଳାର ଜୁସ୍ ପିଇବା ସକାଳ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବା ଉଚିତ୍ , ଏହି ଉପାୟ ୧ ମାସରେ କରନ୍ତୁ , ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ହୋଇଯିବ , ଓ ଏହି ଉପାୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥି କମ୍ପୁଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *