December 9, 2023

Odia Express

News For Public

କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଘଡିରେ AM ଓ PM ର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇଥାଏ – ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ – ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ…

1 min read

AM ଓ PM ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଘଡିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଯାଉଥିବ , କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମତଲବ ଓ ଶବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ମାଲୁମ୍ ଅଛି , ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ କାରଣ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାର ବିଶେଷ ରେ ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରେ ରୁହନ୍ତି , ଯେବେ କି ଏହା ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ଜଣାନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ମତଲବ ।ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମୟ ଗଣନା ସୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜଣାଯାଉଥିଲା , ଓ ଦିନକୁ ଚାରି ପ୍ରହର, ସକାଲ, ଦିପହର, ସଂନ୍ଧ୍ୟା, ଓ ରାତିରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା,  ଘଡିର ଆବିଷ୍କାର କଥା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୁର୍ଯ୍ୟ ଘଡିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା,

ଏହାପରେ ୧୬ ତମ ଶତାଦ୍ଧୀରେ ଜଳ ଘଡିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା , ଓ ଏହା ସବୁପରେ ସାମାନ୍ୟ ଘଡିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା,  ଆଜିର ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଘଡିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ , ଯେଉଁଥିରେ AM ଓ PM ରୁପରେ ସମୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ , ଆମେ ସବୁ ଏହି ରୁପରେ ସମୟକୁ ଜାଣିଥାଉ , କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁହେଁ ଶବ୍ଦର୍ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଲୋକ ଅଜଣା ଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ , ଯେଉଁଠି AM ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଟେ , ଆଣ୍ଟେ ମେରିଡିଆନ୍ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ before noon କୁହାଯାଏ , ସେମିତି PM କୁ post meridian କୁହାଯାଏ , ଏହାର ମତଲବ ହୋଇଥାଏ after noon କୁହାଯାଏ , ମାନେ ଅଧା ରାତିରୁ ଦ୍ୱିପହର ୧୨ ଟା ଯାଏଁ ସମୟକୁ AM ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ ଓ ତାହା ପରେ ଦ୍ୱିପହର ୧୨ ଟାରୁ ଅଧା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM ଭାବେ ଜଣାଯାଏ , ଏଠାରେ ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି , ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ AM ଓ ଦ୍ୱିତିୟ ଭାଗକୁ  PM କହିଥାନ୍ତି , AM ଓ PM ରୁପରେ ସମୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକାଂଶ ମୋବାଇଲ୍ , କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ , ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇଟମ୍ ରେ କରିଥାନ୍ତି ।

AM ଓ PM ମତଲବ ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ବି ଅସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥାଏ କି ଯେବେ ୧୨ ଟା ବାଜିବ ତେବେ କଣ ଲାଗିବ AM ବା PM ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ meridian ଶବ୍ଦ, ଦ୍ୱିପହର ବା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ , ଏହାର କାରଣରୁ ଦ୍ୱିପହରର ୧୨ ଟା ରେ AM ଓ PM ଲାଗେ ନାହିଁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *