December 4, 2023

Odia Express

News For Public

୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ କି ରେଲୱେ ବୋର୍ଡରେ କଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଉଚ୍ଚତା – ଏବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ…

ଯଦି ଆପଣ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଏକ ଖାସ୍ ସୁଚନା ଦେବୁ , ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ଭୁଲି ସାରିଥିବ , ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଊଛୁ ତାହା ରେଲୱେ ସଂବନ୍ଧିତ ଅଟେ , ଏହି କଥା ସତ କି ଇଟି ପରସେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରି ରେଲୱେ ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି , ଆପଣ ବହୁତଥର ଦେଖିଥିବେ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ଆସିଥାଏ ତାହା ନାଁ ତଳେ ସମୁଦ୍ର ତଟର ଉଚ୍ଚତା ବି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଜଣାନଥିବ ଏହା କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ , ଆଜି ଆମେ ଆପନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଇବୁ ।ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ସମୁଦ୍ର ତଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳର ଉପର ଭାଗ ଓସତ ଉଚ୍ଚତାର ମାନ ହୋଇଥାଏ , ଏହାର ଗଣନା ଜ୍ୱାର ଭଟ୍ଟାର କାରଣରୁ ଜଣାଯାଉଥିବା ସମୁଦ୍ର ତଟର ଉତ୍ତାର ଚଢା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଓସତ ବାହାର କରାଯାଏ , ଯାହା ସମୁଦ୍ର ତଟର ଉଚ୍ଚରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ,

ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଧରାତଳ ସ୍ଥିତ ବିନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାପାଇଁ ସନ୍ଧର୍ଭ ତଳର ରୁପ ହିସାବରେ କରାଯାଏ , ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ୍ ଅଟେ , ଏହି କାରଣରୁ ଦୁନିଆଁରେ ଏକ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ଅନ୍ଦାଜା ଲଗାଇବାପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପରି ତରିକା ଖୋଜିଛନ୍ତି , ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଏହାପାଇଁ ଏକ ପଏଣ୍ଟର  ଦରକାର ହୋଇଥାଏ , ଯାହା ଏକ ସମାନ ରହୁ , ଏହା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭଲ କେଉଁ ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ , ଏହାର କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଏକ ସମାନ ରହିଥାଏ ।

ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଏହାର କଣ ମତଲବ ହୋଇଥାଏ , ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଏହି ଉଚ୍ଚତା ରେଲ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଗାଡି ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ , ଯଦି ମାନିନିଅନ୍ତୁ ,ଟ୍ରେନ୍ ୧୫୦ ମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଲରୁ ଉଚ୍ଚତା ର ଟ୍ରେନ୍ ୨୦୦ ମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଳରୁ ଯାଉଛି , ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖିକରି ଡ୍ରାଇଭର୍ ଜାଣିପାରିବ , ତାହା ହିସାବରେ ଇଞ୍ଜିନର ସ୍ପିଡ୍ ବଢାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ,

ଏହାଛଡା ଏହି ବୋର୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବିଜୁଲିର ତାରକୁ ଏକ ସମାଣ ଉଚ୍ଚତା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଈବ , ଏହାରକାରଣରୁ ବିଜୁଲିର ତାର ଟ୍ରେନ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ଛୁଇଁ ଥାଏ , ଓ ଟ୍ରେନ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଅନୁସାରେ କମିଥାଏ ଓ ବଢିଥାଏ ।

ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ରେଲୱେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମୁଦ୍ର ତଳରେ ଉଚ୍ଚତାର କଥା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି , ଆପଣ ବହୁତଥର ଦେଖିଥିବେ କି ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଦୁଇ ପଟୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ , କହିଦେବୁ କି ଏହା ସବୁ ଷ୍ଟେସନରେ ନଥାଏ , ବରଂ ଏହା ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଇଥାଏ , ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପର ତଳ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *