February 25, 2024

Odia Express

News For Public

ଏହି ରାଶିର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଲକରେ ବସାଇ ରଖିଥାନ୍ତି – ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ …

ବିବାହ କରିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ , ଏହି ସଂବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ , କେଉଁ ବିବାହକୁ ଅଧିକା ଦିନ ଯାଏଁ ତିଷ୍ଟି ରହିବାପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଜରୁରି , କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି , ଯିଏ ବିବାହର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି , ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁ ଦରକାରିତା ପୁରା କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଲେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି , ଏହିପ୍ରକାରର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସେହି ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ।

ମେଷ ରାଶି : ଏହି ରାଶିର ମହିଳାଙ୍କୁ କେଉଁ ବି ସଂମ୍ପର୍କ ଅଧିକା ମାଈନା ରଖିଥାଏ , ଏମିତିରେ ଯେଏବ୍ ସେ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସହ ସଂମ୍ପର୍କ ଯୋଡନ୍ତି ତେବେ ସେବାରେ ନିଜ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ୍ କରିଦିଅନ୍ତି , ଏହି ରାଶିର ମହିଳା ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି , ଓ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ୍ ଦରକାରିତାକୁ ପୁରା କରିପାରନିତ୍ , ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି , ଏମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ତେଲ୍ କରିବା ବାଁ ହାତର ଖେଲ ହୋଇଥାଏ , ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୂଃଖି କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏମାନେ ନିଜ କଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଡ୍ ଫ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ,

କର୍କଟ ରାଶି : ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ କେୟାରିଙ୍ଗ୍ ନେଚରରେ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଲାମତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି , ଏମାନଙ୍କ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ଏହା କି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବହୁତ ଝଗଡା ହୋଇଯିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି , ଖାସ୍ କରି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧିକା ସେବା କରନ୍ତି , ଏହି ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଏକ ଭଲ ଗୃହଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ରହିବା ଚଳିବା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି , ଏମିତିରେ ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକରି ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବିଥାନ୍ତି  ।

କନ୍ୟା ରାଶି : ଏହି ରାଶିର ମହିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି , ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୂଣ୍ତରେ ବସାଇ ରଖନ୍ତି , ଏମାନଙ୍କ ଦରକାରିତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାକୁ ସହିବାର ସହନଶକ୍ତି ଥାଏ,  ଏମାନଙ୍କ ଖାସ୍ କଥା ଏହା କି ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଖୁସି ପାଇଁ କାହା ସହ ଲଢିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏହା ସହ ଏମାନେ ନିଜ ବାପଘରରୁ ଅଧିକା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି , ଏମାନଙ୍କ ଏହି ଖୁବିର କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି : ଏହି ରାଶିର ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହସ ରହିଥାଉ , ଏମାନେ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ , ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମଜାଳିଆ କଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ହସାଇଥାନ୍ତି , ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀ କୁ କେବେ ବୋର୍ ଲାଗେ ନାହିଁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *