March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ନାଭିରେ ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 2 ଦିନରେ ମୁହଁ ର ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ିଯିବ – ଦେଖାଯିବେ ସୁନ୍ଦରତା…

ଏହିପରି, ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିବା ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ | କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଛାଡିଦିଏ ଏବଂ ଆମ ଚେହେରା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଖରାପ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଭି ଥେରାପି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣାକୁ କହିରଖୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟ ରେ ଆପଣ ନିଜର ଚେହେରା ସୁନ୍ଦରତା ପାଇପାରିବେ

ଏହି ରେସିପି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଭିରେ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାକି ଏହିପରି ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ନାଭିରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଆପଣ ଚେହେରା ର ସାବନ ପାନ ହଟେଇ ପାରିବେ | ଏହା ପରେ ମହୁ ଆସେ | ବର୍ତ୍ତମାନ, ମହୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ | କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ନାଭିରେ ମହୁ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚେହେରାର ଶୁଷ୍କତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ | ଏହା ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳର ସମୟ ଆସେ | କହିରଖିବୁ ଯେ ଏହାକୁ ନାଭିରେ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାର ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚେହେରାର ଚମକ ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଭିରେ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ହଁ, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଯେ ନାଭିରେ ବାଦାମ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ରଙ୍ଗ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ | ଯଦିଓ ସୋରିଷ ତେଲ କେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ |

ବାସ୍ତବରେ, ଏହାକୁ ନାଭିରେ ଲଗାଇବା ଚର୍ମର କୋମଳତାକୁ ବଢେଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ବଢେ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ନାଭିରେ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଚେହେରାର ଚମକ ବଢେଇପାରିବେ | ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରନ୍ତୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *