March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ବଡ କାମର ଜିନିଷ ଅଟେ ପୁଦିନାର ପତ୍ର, କେବଳ ସ୍ୱାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ହୋଇଥାଏ ଫାଈଦାଦାୟକ

1 min read

ପୁଦିନାର ମାନେ ମିଣ୍ଟ୍ ର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ୍ ହିଁ ସତେଜତା ଭରା ହୋଇଥାଏ , ଗରମ ଦିନରେ ଖାସକରି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ , କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ତା ଦେଇଥାଏ , ପୁଦିନାକୁ ଥଣ୍ତା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ମେନ୍ଥଲ୍ ଥାଏ , ବହୁତ ଲୋକ ପୁଦିନାର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ପୁଦିନାର ମୁଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଭୁମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଛି , କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ପୁଦିନା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଦିନା ଲଗାଯାଉଛି, ପୁଦିନାର ଚଟଣୀ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦିଏ , ପୁଦିନା ଖାଇବାରେ ଯେତେ ଲାଭକାରୀ ସେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ , ଏଥିରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଦିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

୧) ପେଟ ପାଇଁ ଅଟେ ଫାଇଦାଦାୟକ- ପେଟର ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ପୁଦିନା ବହୁତ କାରଗର ହୋଇଥାଏ,  ପେଟରେ ପୀଡା ହେଉ କିମ୍ବା କବଜ୍ ର ଅସୁବିଧା ହେଉ , ଏହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପୁଦିନା ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ, ପୁଦିନା ପିତ୍ତ ରସ ପ୍ରବାହକୁ ବଢାଇଥାଏ , ଓ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ରିଲାକ୍ସ କରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୨) ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କରେ- ମୁହଁରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ ପୁଦିନାର ପତ୍ରକୁ ଚୋବାଇବା ଉଚିତ୍ , ଏଥିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାଳିଯାଏ , ଏତିକି ନୁହେଁ ପୁଦିନାରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ଦାନ୍ତର ମାଢିର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ , ଓ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଫ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ ।

୩) ହାକୁଟି କିମ୍ବା ବାନ୍ତିକୁ ଅଟକାଇବା – ପୁଦିନା ହାକୁଟି କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ଆସିଲେ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବାନ୍ତି ଲାଗେ ତେବେ ପୁଦିନାର ରସ କୁ ୧-୧ ଚାମଚ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପିଅନ୍ତୁ , ହାକୁଟିକୁ ରୋକିବାପାଇଁ ପୁଦିନାର ପତ୍ର ବହୁତ୍ ପ୍ରଭାବକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଇଂଲଣ୍ତର ଲିଭରପୁଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟି ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଈଥିଲା, କି ପୁଦିନା ବାନ୍ତି ରୋକିବାରେ ବହୁତ୍ ପ୍ରଭାବି ହୋଇଥାଏ,  ବାନ୍ତି ଲାଗିଲେ ଅଧାକପ୍ ପୁଦିନାର ରସ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ।

୪) କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଫାଇଦାଦାୟକ- ପୁଦିନାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରହିଥାଏ , ଯାହାର କାରଣରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦାଦାୟକ ହୁଏ , ଫାଇବର୍ ଶରୀରରେ ବଢୁଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୫) ହାଡଗୁଡିକ ମଜବୁତ୍ କରିଥାଏ- ପୁଦିନାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମହଜୁତ୍ ଥାଏ , ଯାହା ଆମର ଶରୀରରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଯୋଗାଇଥାଏ,  ପୁଦିନା ହାଡଗୁଡୀକ ମଜବୁତ୍ କରିଥାଏ,  ଏଥିରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ୍ ମିଳିଥା,  ଯାହା ହାଡକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

୬) ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ଦୁର କରେ – ପୁଦିନାରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟାରି ଜିବାଣୁ ରୋଧୀ, ଓ ଆଣ୍ଟିଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ୍ସ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ,  ଯାହା ବ୍ରଣ ଉପରେ କାରଗର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ,  ପୁଦିନାର ତାଜାପତ୍ର ପେଷିକରି ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାକୁ ଥଣ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।

୭) ଘା କିମ୍ବା ଖଣ୍ତିଆକୁ ଭରିଥାଏ- ପୁଦିନାରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ମିଳିଥାଏ,  ଯାହା ଘା କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘା କିମ୍ବା ଆଘାତ ଲାଗିବ ତେବେ ପୁଦିନାର ପତ୍ରକୁ ଚକଟି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନାଇକରି ଘା ବାଲା ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦିଅନ୍ତୁ ।

୮) ଗରମ ଦିନର ଉପଚାର- ଗରମରେ ଲୁ ରୁ ବଞ୍ଚିବାପାଇଁ ପୁଦିନା ବ୍ୟବହାର୍ କରାଯାଏ , ଏହାର ରସକୁ ପିଇକରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଖରା ଦେହରେ ପଡିବା ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *