March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ହାତ ଥରିବା କାରଣ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବି ହୋଇପାରେ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର କାରଣ…

ବହୁତଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି କେଉଁ ବି କାମ କରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ , ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ କି ହାଲକା ଜିନିଷ ଧରିଲେ ବି ହାତ ଥରି ଉଠେ , ଏମିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିକରି ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଧରିଲାପରେ ଏହିପରି ଥରିଉଠେ ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ , ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ କି ହାତ ଥରିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଥରିବା ଉପରେ କିଛି ଏପରି ଖାସ୍ କାରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ , ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ଏହି କାରଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା ।

୧) ହାତ ଥରିବା ସେମିତି ଡାଇବେଟିଜ୍ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ,  ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ କି ଯେବେ ଶରୀରରେ ସୁଗର୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ , ତେବେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକା ବଢିଯାଏ , ଯାହାର କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଥରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ,ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ହୋଇପାରିବ ତେବେ ନିଜ ସୁଗର୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

୨) ଏହା ଛଡା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ପୋଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ,ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏମିତି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାଏ ,  ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ହୀନତା ଦେଖାଦିଏ , ଏମିତିରେ ଆମିନିଆ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।

୩) ହାତ ଥରିବା ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ସାମାନ୍ୟ ନ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କହିଦେବୁକି ଯେବେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଚାନକ ବଢିଯାଏ କିମ୍ବା କମ୍ ହୋଇଯାଏ , ତେବେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ,  ଏବେ ଜାହିର୍ କଥା କି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବ , ତେବେ ହାତ ଥରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ।

୪) ବହୁତଥର ଶରୀରରେ ମହଜୁଦ୍ କାର୍ଟିସୋଲ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବଢିବା କାରଣରୁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଏ , ଏବେ ସେମିତି ଯେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶାରରୀକ ରୁପରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବ , ତେବେ ତାହାର ହାତ ଓ ପାଦ ଥରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ,  କହିଦେବୁ କି ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବେଳେ ବେଳେ ଥରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଦିନ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ , କାରଣ ଏମିତି ସ୍ଥିତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ମତଲବ ନିଜ ଶରୀର ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଂଏ ଏହା କହିବୁ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ , ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଚେକ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ , କାରଣ ପରେ ଏହାର ପରିଣତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *