February 26, 2024

Odia Express

News For Public

ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ – ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ? ମାସକ କେତେ ପକ୍ଷ ଓ କଣ କଣ ଅଟେ ? ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେଟି ସପ୍ତାହ ଥାଏ ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ

1 min read

ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ୧୫ ଟି ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ।ତେବେର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନକ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡିତ |ଓଡ଼ିଆ ମାନକ ବିଭିର୍ନ ମାସ ଓ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ |ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର |ଯଦି ଆପଣାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୧:-ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୋଟି ଦିନ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୩୬୫ ଦିନ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୨:-ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୋଟି ମାସ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୧୨ ମାସ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତିନି ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୩:-ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ମାସଟିର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଶାଖ ମାସ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାରି ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୪:-ସପ୍ତାହର ଥିବା ସାତ ଦିନରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟିର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରବିବାର।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୫:-ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେଟି ସପ୍ତାହ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୫୨ ସପ୍ତାହ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛଅ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୬:-ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୭ ଦିନ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାତ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୭:-ମାସକ କେତେ ପକ୍ଷ ଓ କଣ କଣ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୋଟେ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଥାଏ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଠ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୮:-ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଦିନ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୧୫ ଦିନ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନଅ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୯:-ଗୋଟେ ମାସରେ କେତେଟି ଦିନ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୩୦ ଦିନ ଥାଏ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦଶ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୦:-ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୨୪ ଘଣ୍ଟା।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଗାର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୧:-ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୨:-ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ମାସରେ ଅଧିକ ଖରା ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତେର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୩:-ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ମାସର ନାମ କଣ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାନୁୟାରୀ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୪:-କେତେ ବର୍ଷରେ ଶତାଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୧୦୦ ବର୍ଷରେ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୫:-ଛଅଟି ଋତୁର ନାମ କଣ କଣ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ,ବର୍ଷା,ଶରତ,ହେମନ୍ତ,ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଅଟେ।

ଏହା ଥିଲା କେତେକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *