March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ଏହି ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସଚ୍ଚା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବି ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି ତ ସାମିଲ୍ ?

ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଡି ଭଗବାନ ପୁର୍ବରୁ ବନାଇକରି ପଠାଇଥାନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ନିଜ ଯୋଡିଦାରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ଖୋଜିବା ଆମର ହିଁ କାମ ହୋଇଥାଏ,  ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ସୁଚନା ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହେବ , ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସଚ୍ଚା ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇପାରିବେ , ଯଦି ସିଧା ଶବ୍ଦରେ କହିବା ତେବେ ଅଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ସଚ୍ଚା ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିବେ । ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୧ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧,୧୦,୨୯, ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି, ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ୨,୧୦,୭,୧୬,୨୫,୧୧,୨୦, କିମ୍ବା ୨୯ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଆସିପାରିବେ , କହିଦେବୁ କି ଏହି ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମେ ୨ ଅଙ୍କର କଥା କହିବା, ତେବେ ୨,୧୧,୨୦,ଓ ୨୯ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୧୧,୭,୧୬,୧,୧୦,୪ ଓ ୧୩ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ,  ଏହା ଛଡା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ , ଏହାପରେ ଯଦି ଅଙ୍କ ୩ କଥା କହିବା ତେବେ ଏଥିରେ ୩,୧୨,୨୧, ଓ ୩୦ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ୩,୧୨, ୧୫, ୧୮, ୯, ୨୭, ଓ ୨୪ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଛଡା ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କ ୪ ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମାନେ ଯେଉଂମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୪,୧୩,୨୨, ଓ ୨୧ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୧,୨,୭,୮,୧୧,୧୬,୧୭,୨୫, ୨୬ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବେ

ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭରିଦେବେ , ଏହା ଛଡା ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍କ ୫ ଅଟେ ସେହି ଲୋକ୫,୧୪,ଓ ୨୩ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମନେଇଥ୍ହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୫,୧୪,୧୫, ୧୬,୧୧, ୨୩,୬ ଓ ୨ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ , ଓ ସେମାନେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇପାରିବେ । ସେମିତି ଅଙ୍କ ୬ କଥା କହିବା ତେବେ ୬,୧୫,୨୪ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମନେଇଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ୬,୧୫,୧୨, ୩,୧୮, ୯ ଓ ୨୭ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଓ ସଠିକ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାପରେ ୭ ଅଙ୍କ ବାଲାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ୭,୧୬, ୨୫ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୧,୨,୪, ୭,୧୦,୧୧,୧୬, ଓ ୧୩ ତାରିଖ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି , ଓ ଏମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଡି ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏହା ସହ ଏମାନେ ଜୀବନସାରା ଖୁସି ଆଣିଥାନ୍ତି ।

ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କ ୮ କଥା କହିବା ତେବେ ୮,୧୭, ୨୬ ତାରିଖଙ୍କ ପାଇଁ ୨,୪,୮,୧୧,୧୩, ୧୬, ୧୭ ଓ ୨୬ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ସଠିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏହା ଛଡା ଏହି ଲୋକ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି , ଏହାପରେ ଅଙ୍କ ୯ କଥା କହିବା ତେବେ ୯,୧୮, ୨୭ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୩,୬,୯, ୧୨,୧୫, ୧୮, ଓ ୨୭ ତାରିଖକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଆନ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *