February 24, 2024

Odia Express

News For Public

ମଜାଦାର୍ , ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାରା…

ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହିବା ତେବେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ , ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ସହ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ଖୋଜିପାରିବେ , ଏହା ଛଡା ଆପଣ ଏଥିରେ ଏହା ବି ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଚମକିବ , କହିଦେବୁ କି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜଣାଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ବାହାର କରିହେବ , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ପତ୍ତା କରିବେ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏକରୁ ନଅ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ହେବ ।

ଏହା ଛଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୧୦ ରୁ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ , ତେବେ ଏହି ଦୁହେଁ ଅଙ୍କର ଯୋଡା ଆପଣଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ହେବ , ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ୨୩ ଅଛି ତେବେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୫୧ ହେବ , କହିଦେବୁ କି ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୧ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୨ ତମ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ , ଏହି ଲୋକ ଏହି ବର୍ଷରେ ସଫଳତା ପାଇବେ , ସେମିତି ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ତମ ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ , କହିଦେବୁ କି ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ,ଉନ୍ନତି ଓ ଶୁଭ ଫଳ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ , ଏହା ଛଡା ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୩ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ୩୨ ତମ ବର୍ଷରେ ଚମକିଥାଏ ।

ଜଣାଇଦେବୁ କି ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୪ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୬ ଓ ୪୨ ତମ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ , ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୫ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୨ ତମ ବର୍ଷ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ , ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବୁ କି ଏହି ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାରକା ଚମକିଥାଏ , ସେମିତି ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୬ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ତମ ବର୍ଷରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ , ଏହା ଛଡା ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୭ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୮ ଓ ୪୪ ବର୍ଷ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବାର ଅଟେ ।

ସେମିତି ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୮ ହୋଇଥାଏ,  ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ୩୬ ଓ ୪୨ତମ ବର୍ଷରେ ଚମକିଥାଏ,  ଏହି ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ,  ଯାହାଙ୍କ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୯ ହୋଇଥାଏ , ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୨୮ତମ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ , ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଓ ଲାଭରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ , ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ସୁଚନା ପଢିକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ , ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପତ୍ତା କରିବାର ଅଛି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *