March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେତେ ବି ପୁରୁଣା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବଳ କିଛି ହିଁ ଦିନର ପ୍ରୟୋଗରୁ ଠିକ୍ କରିହେବ ଏହି ରାମବାଣ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା

1 min read

ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଖିର ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଖି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଆମ ଶରୀରର ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ , ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେ ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ , ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଆଖି ପାଇଁ ଖତରନାକ ରୋଗ ଅଟେ , ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଗଲେ ଆଖି ଖରାପ ହୋଇପାରେ , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ । ଯେବେ ଆଖିର ପୁଟୁଳିରେ ନିଳ ରଙ୍ଗର ପାଣିରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିର ପୁଟୁଳିକୁ ସେ ଢାଙ୍କିଦେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧିରେ ଧିରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଓ ପରେ ପୁରା ଭାବେ ଆଖିର ରଶ୍ମୀ ଚାଲିଯାଏ , ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଆଖିର ଏକ ଗଂମ୍ଭୀର ରୋଗ ଅଟେ, ଓ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଗଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖତରନାକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ , ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଯେବେ ଆମର ଆଖିର ପୁତୁଳିରେ ନିଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଜମା ହୋଇଯାଏ , ତେବେ ଧିରେ ଧୀରେ ପୁତୁଳି ଘୋଡାଇହୋଇଯାଏ , ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଏ , ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖିର ରଶ୍ମୀ ଚାଲିଯାଏ

ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ଲକ୍ଷଣ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ , ଓ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବାଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଡାଇବେଟିଜ୍ ହେବା, ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା, ଆଖିରେ ଘା ହେବା, ଗରମର ପ୍ରଭାବ, ଘ୍ରୁମ ଦୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା କମ୍ କରିଦିଏ , ଓ ମଣିଷ କିଛି ହିଁ ଦିନରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇପାରେ , ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଫୁଲୁଛି, କିମ୍ବା କନିକା ରେ ଆଘାତ ଳାଗିଛି, ଆଖିର ପରଦାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା, ଅଧିକା ଆଲୁଅରେ କାମ କରିବା ଗାଠିଆ ହେବା, ରକ୍ତ ପାଇଲ୍ସ ହେବା, ଆଖିର ରୋଗ ହେବା,  ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ , ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇହାତକୁ ଆଖିରେ ଏମିତି ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖିରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପଡୁନଥିବ , ଓ ହାଲକା ଆଖିକୁ ଦବାନ୍ତୁ , ସବୁଦିନ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଥର ଅଧା ଅଧା ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତୁ ।

୧) ଅଁଳା- ଆଖିର ବହୁତ ରୋଗକୁ ଅଁଳା ଦୁର କରିଥାଏ,  ଅଁଳାର ତାଜା ରସ ଦଶ ଗ୍ରାମଓ ଦଶ ଗ୍ରାମ୍ ମହୁ ମିଶାଇକରି ସବୁଦିନ ସେବନ କରିଲେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବଢିବା ରୋକାଯାଇପାରିବ ।

୨) କଖାରୁ- ଏହାର ଫୁଲର୍ ରସ ବାହାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓ ଦୁଇଥର ଦିନରେ ଆଖିରେ ପକାନ୍ତୁ , ଏହା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ଆରାମ ଦେବ ।

୩) ସାଲାଡ୍- ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଲାଡ୍ ଅଧିକା ନେବା ଦରକାର, ଏହା ନେତ୍ର ସଂବନ୍ଧିତ ରୋଗକୁ ଦୁର୍ କରିଥାଏ ।

୪) କଳା ସୁରମା ବା କୋଇଲା- କୋଇଲା ଓ ହାଲକା ମୋତିର ଚୁର୍ଣ୍ଣ ତିନିଗ୍ରାମ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ , ଏହାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ସଫା କାଚର ଶିଶିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ , ଓ ନିୟମିତ ରାତିକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ଆଖିରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ , ଏହି ଉପାୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଭଲରେ ଦୁର ହୋଇଯିବ , ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁର ଉପଚାର ଯୋଗ ଜରିଆରେ ବି ହୋଇପାରେ , ଏହାପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିର୍ଷାଶନ, ଓ ପଦ୍ମାସନ ବି କରିବା ଦରକାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *