February 26, 2024

Odia Express

News For Public

ରାମାୟଣ ସମ୍ଵନ୍ଧିୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର – କିଏ ସୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ? ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେବେ…

1 min read

ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ରାମାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ୧୯ ଟି ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ।ତେବେ ରାମାୟଣ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଓ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା | କିନ୍ତୁ ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁସନ୍ତି |ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅପାଙ୍କ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜଡିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ |ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମ ସାରା ଭାରତୀୟ ଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ |ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଜି ର ପ୍ରଶ୍ନ

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏକ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୧:-ରାମୟଣ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ପିତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶ୍ରବା ଋଷି।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୨:-କିଏ ସୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ହନୁମାନ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତିନି ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୩:-ହନୁମାନ ସୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଳ ଭାବି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଏ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାରି ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୪:-ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗଲା ସମୟରେ ଅତିତରେ କେଉଁ। ନଦୀ ପଡୁଥିଲା ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସରଧା ନଦୀ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୫:-ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୧୧ ଦିନ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଛଅ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୬:-କେଉଁ ପଶୁ ଭଗବାନ ଗଣେଷଙ୍କର ଯାନବାହାନ ରୂପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୂଷା।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାତ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୭:-ଚାରୋଟି ନାମ ଭିତରୁ କେଉଁ ନାମଟି ଗଣେଷଙ୍କର ଅନ୍ୟନାମ ନୁହେଁ?

କ)ମୂରଲୀଧର, ଖ)ବିନାୟକ,ଗ)ଗଣପତି, ଘ)ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି।

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୂରଲୀଧର।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଠ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୮:-ପୃଥିବିର ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ନଥି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ନଅ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୦୯:-ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦଶ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୦:-କାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣି ଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିଶୁପାଳ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଗାର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୧:-ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ନ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁକ୍ମିଣୀ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୨:-ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଞ୍ଚବଟି।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତେର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୩:-ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୪:-ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ। ଵଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁର୍ଯ୍ୟ ଵଂଶ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୫:-ନାରଦଙ୍କର ପିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଷୋହଳ ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୬:-ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସତର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୭:-ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତୋଟି ମସ୍ତକ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୪ ଟି।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଠର ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୮:-ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତୋଟି ମସ୍ତକ ଥିଲା ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ୫ ଟି।

ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଣେଇସି ନମ୍ବର୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର୍ ୧୯:-ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପନ୍ଚମ ମସ୍ତକକୁ କିଏ ଛେଦ କରିଥିଲେ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନ ଶିବ।

ଏହା ଥିଲା କେତେକ ରାମାୟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *