March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ଆପଣ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ୧୦ ଟି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ – ଫୋଟୋ ରେ ଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତ ବୁଝ ଆଉ ଦେଖ ଓ ତାପରେ ଫଳର ନାମ କୁହ – ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ..

1 min read

ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ ପଜଲ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଫଳର ନାମ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି।ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପଜଲ ଗୁଡିକୁ|ତେବେ ଆପଣାକୁ ଯଦି ଏଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗ ମାନକ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛନ୍ତି |ତେବେ ଆପଣ କେତେ ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେନ୍ଟ କରିବେ

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୧:-ଗୋଟେ ଚେୟାରର ଚିତ୍ର ଅଛି,ଆଉ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫଳର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛିକି ଫଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚେରୀ,କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଗୋଟେ ଚୌକି ଆଉ ତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ଚେୟାର,ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଇ।ତେଣୁ ସେ ଫଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚେରି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୨:-ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କେତେକ ଫୁଲ,ଆଉ ତାପର ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ,ଆଉ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବି ଅଛି।ତାହେଲେ ସେ ଫଳଟିର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣା ପଡୁଛିକି ଫଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ବସନ୍ତି।ଏହାର କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆସିଲା ଫୁଲ,ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟରେ ଗୋ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବି।ତେଣୁ ସେ ଫଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ଫୁଲଗୋବି ବା ଫୁଲକୋବି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୩:-ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବରଫ ଓ ଗୋଟେ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ରଖାଯିବ ଆପଣ ଏବେ ତାଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମ ବାଛନ୍ତୁ ?

ଉତ୍ତର:-ତାହେଲେ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ଆଇସଲାଣ୍ଡ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୪:-ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର୍ ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦିଆ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଚିତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଲି ଫୁଲ ଚିତ୍ର।ତାହେଲେ ଝିଅଟିର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଲଭଲି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୫:-ତାପର ପଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମଟର ଛୁଇଁ ଚିତ୍ର ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଛି ତାହେଲେ ଫଳଟିର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଚ

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୬:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭିର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଫଳର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା କିବି।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୭:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପାଇନ ଗଛ ଚିତ୍ର,ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଓ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଫଳର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଇନାଆପୁଲ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୮:-ଅପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚାରି ଚକିଆ କାର ଅଛି,ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଏ ଅଛି,ତାପରେ ଏଲଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପରିବାର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା କରେଲା।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୦୯:-ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇର ଚିତ୍ର ଅଛି,ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆର ଚିତ୍ର ଅଛି,ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଶର ନାମ କଣ ହେବ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ତୁର୍କୀ।

ପଜଲ ନମ୍ବର୍ ୧୦:-ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଫଳର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର:-ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। MAN =GO = MANGO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *