September 25, 2023

Odia Express

News For Public

ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ – ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବ – ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିଠୁ ଏହି ଉପାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ…

ଶୋଇଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆବାଜ ବାହାର କରିବାକୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି।କେତେ ଥର ଲୋକ ନିଜକୁ ବି ଜଣ ନଥାଏ କି ସେମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ନିଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା।ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାରେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବି ଥାନ୍ତି ଏହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହଁ ଅୟୁର୍ବେଦରେ ଏପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡିକୁ ଠିକ କରି ପାରିବେ।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଯାହାର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠିକ କରି ପାରିବେ।ଏହା ସହିତ ଏହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସାବଧାନତା ଆମ୍ବଳମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ତାପରେ ଏହାର ପୁରା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହି ଥାଏ ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସହଜ କରି ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହୋଇଯାଏ।ଏହା ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରା ପାଉଡର ପରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାର ସେବନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ।ଏହି ପାଣିରେ ତିନି ଚାମଚ ପାଖ ପକ୍ଷୀ ଡାଲଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ।ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ସେଠି ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ରସୁଣ।ରସୁଣ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ କମ କରିଥାଏ।ଯଦି ଆପଣ ସାଇନସ କାରଣରୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ତହ୍ରଲେ ରସୁଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା।ଭଲ ନିଦ ପାଇବା ପାଇଁ ରସୁଣ ସେବନ କରିବା ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ।ସେଥି ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ରସୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ନିଦ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୂର ହେବ ଏହା ସହିତ ଏହାର ଆହୁରି ବହୁତ ଫାଇଦା ରହି ଥାଏ।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପଚାର ବିଷୟରେ।

ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମହୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଲଚିନି ପରି ଆଣ୍ଟି ଇଂପଫ୍ଲାମେଟୋରି ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଗଳା ଏବଂ ନାକରେ ସୃଜନକୁ ରୋକି ଥାଏ।ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହଜ କରି ଦେଇଥାଏ।ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ।ଏଠି ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶେଇ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପିଇ ପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେଠି ପାଇଁ ଦରକାର ଗୁଜୁରାତି।ଏହାର ଦାନା କୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ।ଗରମ ପାଣିରେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶେଇ ପିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେବ।ଆରାମ ଲାଗିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *