March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପରୀକ୍ଷା – ବାଛନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଅଭାବ ରହିଛି – ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଅଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ..

ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ କୌତୁହଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱିଜ ଗେମ ଆଣିଛି।ଏହି ଖେଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ନମ୍ୱର୍ ଦିଆ ଯାଇଛି,ଯେଉଁ ଥିରୁ ଆପଣକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନମ୍ୱର ବାଛି ବାର ଅଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମିଳିବ।ଦେଖିବା ଆପଣ ବାଛି ଥିବା ଅଙ୍କ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ର କମି ଅନୁଭବ ହେବ।ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ୱର୍ ବାଛି ବାକୁ ପଡ଼ିବ।ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ନମ୍ୱର୍ ୧ ର ,ଯେଉଁ ମାନେ ୧ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଠୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ୧ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା।

ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ମାନେ ୨ ନମ୍ୱର୍ ବାଛିଛନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ୨ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାର୍ଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାନେ ୩ ନମ୍ୱର୍ ବାଛିଛନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ୩ ନମ୍ୱର୍ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଚା ପ୍ରେମ।

ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାନେ ନମ୍ୱର୍ ୪ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ୪ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି।

ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ମାନେ ୫ ନମ୍ୱର୍ ବାଛିଛନ୍ତି,ଯଦି ଆପଣ ୫ ନମ୍ୱରକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ସାଥୀ।

ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ମାନେ ୬ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ।ଯଦି ଆପଣ ୬ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖୁସି।

ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ୭ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ୱର୍ ୭ ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନ ସାଥୀ।

ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ମାନେ ୮ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ୮ ନମ୍ୱର ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଇସା।

ଏବେ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ମାନେ ୯ ନମ୍ୱର୍ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି,ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ୱର୍ ୯ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ବହୁତ ସହନ୍ତି।

ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ୧୦ ନମ୍ୱର୍ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା।ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ୱର ୧୦ କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଫଳତା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *