May 26, 2024

Odia Express

News For Public

ଆଜିର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ମଜାଦାର ପଜାଲ – ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଖିର ଚିତ୍ର ଅଛି – ୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ତାରାର ଚିତ୍ର ଅଛି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଝିଅ ର ନାମକୁ ବୁଝୋଉଛି? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ..

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ପଜ୍ଜଲ ପଚାରାଯିବ।ଯିଏ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି।ଆପଣ ମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆପଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଜ ଦିମାଗ ଖଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ |ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ |ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ପଯ୍ଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜି ଓ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା

୧.ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆଖିର ଚିତ୍ର ଅଛି।୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ତାରାର ଚିତ୍ର ଅଛି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଝିଅ ର ନାମକୁ ବୁଝୋଉଛି?

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୟନତାରା

୨.ଏହା କଣ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଚୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚୋରି କରିପାରିନାହିଁ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟେ।

ଏହା ବୁଝଉଛି ବିଦ୍ୟାକୁ।

୩.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିଛି।୨ୟ ଚିତ୍ର ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ର ଓ ୩ୟ ଚିତ୍ରରେ ଜହ୍ନର ଚିତ୍ର ରହିଛି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ମିଠାକୁ ବୁଝଉଛି।

ଏହା ଗୁଲବଯାମୁଁକୁ ବୁଝଉଛି (ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଗୁଲାବ,୨ୟ ଚିତ୍ର ଜା,୩ୟ ଚିତ୍ର ମୁନ କୁ ବୁଝଉଛି)।

୪.ଏହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର ବେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟେ।

ଏହା ଟି ଶାର୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି।

୫.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଶୁଣିବାର ଚିତ୍ର ଓ ୨ୟ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମନେ ଅଛନ୍ତି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଗୀତକୁ ବୁଝିଉଛି।

ଏହା ସୁନସାଥିୟାକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ସୁନ ଓ ୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ସଥିୟାକୁ ବୁଝଉଛି)।

୬.ଡବା ରେ ଡବା,ଡବାର ଗାଁ,ଚଳଚଂଚଳ ବସ୍ତି,ଆଉ ଲୁହାର ପାଦ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ।

ଏହା ବୁଝଉଛି ଏକ ରେଲଗାଡିକୁ।

୭.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କିଛି କଟନ ଓ ୨ୟ ଚିତ୍ରରେ କିଛି କେଣ୍ଡି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି।

ଏହା କଟନକେଣ୍ଡିକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କଟନକୁ ଓ ୨ୟ ଚିତ୍ର କେଣ୍ଡିକୁ)।

୮.ଅଗଷ୍ଟକୁ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବା।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ।

ଏହା ଡିକସିନାରୀକୁ ବୁଝଉଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *