April 12, 2024

Odia Express

News For Public

ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଇଠି ଭଲ କରିବାର ଉପାୟ – ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଆଉ ଗୋଡ ଫାଟିବ ନାହିଁ – ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ..

ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଇଠି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ।ସବୁସମୟରେ ଗୋଇଠି ଫଟିବା ଭଳି ରହିଥାଏ।ଏବଂ ଶୀତଋତୁରେ ଏହା ବେଶି ଫାଟିବା ଆରମ୍ବକରେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଇଠି ଫାଟିକରି ରହିଥାଏ।ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଜଣାଇବୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଇଠିର ଫାଟିଯାଇଥିବା ଭାଗ କମ ହୋଇ ଗୋଇଠି କୋମଳ ହୋଇଥାଏ।ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରା ପଢନ୍ତୁ।

ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ମହାମ।ଆପଣ କିଛି ମହାମବତି ନେଇ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତୁ।ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମହାମବତି ନେବାପାଇଁ।ଏଥିରେ ଥିବା ସୁତାକୁ କାଢିକରି ଫୋପାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ।ଏବଂ ଏଥିରୁ ଖାଲି ମହାମ ନିଅନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୂତୀୟ ଜିନିଷର ଦରକାର ହେବ ତାହା ହେଉଛି କର୍ପୁର।ଏଠାରେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କର୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ ମହାମବତୀ ପାଇଁ ତିନୋଟି କର୍ପୁର ଗୋଲି ନିଅନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ନେଇଥିବା କର୍ପୁରଖଣ୍ଡକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଏହାର ପାଉଡର ତିଆରି କରନ୍ତୁ।ଏବେ ଏହି କର୍ପୁର ପାଉଡରକୁ ନେଇ ମହମବତୀ ଖଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ସୋରିଷତେଲ।ସୋରିଷତେଲ ନେଇ ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ।ହାଲ୍କା ଗରମ ହେବାପରେ ନେଇଥିବା କର୍ପୁର ଏବଂ ମହାମଗୁଣ୍ଡ ଏହି ଗରମ ତେଲରେ ପକାନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଳ୍ପ ଆଂଶରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ଗରମ କରି ନେଇଥିବା ମିଶ୍ରକୁ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ମିଳାନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଏହା ଧୀରେଧୀରେ ମିଳାଇଯିବାରେ ଲାଗିବ।ମିଳାଇଯିବାପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।ଏବଂ ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡାହେବାପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।ଯେପରି ଯେପରି ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେହିପରି ଏହା ଜମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।ଆପଣ ନେଇଥିବା ମହମବତୀ ଯୋଗୁ ଏହା ବହୁତ ଜଲଦି ଜମିବାରେ ଲାଗିବ।

ଏହାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଟିଯାଇଥିବା ଗୋଇଠି ଭଲ କରିବାପାଇଁ ଏକ କ୍ରିମ ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଯିବ।ଏହି କ୍ରିମ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ।ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରିବେ।ଏହା ଏତେ ଜଲଦି ନଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ।ଆପଣ ବେଶି ପରିମାଣରେ ବନାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକରି ରଖିପାରିବେ।

ଏହାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ।ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଦ ଭଲଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।ଆପଣ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇସରିବା ପରେ ନିଜ ପାଦ ଭଲରେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।ପାଦକୁ ସଫା କରିବାପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି।ଏଠାରେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁରସ।ଅତିକମରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁରସ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ।ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ।ଏହା କରିସାରିବାପରେ ଅତିକମରେ ୫ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଦକୁ ସେଥିରେ ରଖନ୍ତୁ।ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଦରେ ଥିବା ମଇଳା ଅଂଶ ଜଲ୍ଦି ସଫା ହୋଇଯିବ।ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ସଫା ପାଣିଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳାର କପଡା ଦ୍ୱାରା ପୋଛିଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଜମିଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ।ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଇଠିରେ ଲଗାନ୍ତୁ।ଅତିକମରେ ୫ମିନିଟ ଯାଏଁ ଗୋଇଠିରେ ଲଗାନ୍ତୁ।ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଦିନରେ ତିନି ଟାଇମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫାଟିଥିବା ଗୋଇଠି ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *