March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ମଜାଦାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ପଜାଲ – ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କାନ୍ଦିବା ଇମୋଜି ଅଛି,୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଅଛି – ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି – ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଜବାବ ଦିୟନ୍ତୁ..

ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଛି।ଯାହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହାଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି।ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ରେ ଦେଇଦେବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ |ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତର ର ନୂଆ ପଜାଲ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

୧.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗାଡି,୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ,୩ୟ ଚିତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏ ଅଛି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଫ୍ଲାବୋରକୁ ସୂଚଉଛି।

ଏହା ଭାନିଲା ଫ୍ଲାବୋରକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ଭ୍ୟାନ,୨ୟରେ ଇଲ,୩ୟରେ ଆ କୁ ବୁଝଉଛି)।

୨.ଏହା କେଉଁପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଫାଟିବା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହୁଏନାହିଁ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟେ।

ଏହା କ୍ଷୀରକୁ ବୁଝଉଛି।

୩.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଜୋତା,୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ରୃ ଅଛି ଓ ୩ୟ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ କପ ଚାହା ଅଛି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଝିଅର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି।

ଏହା ଶ୍ରୁତି ନାମକ ଝିଅକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମେ ସୁ,୨ୟରେ ରୃ,୩ୟରେ ଟିକୁ ବୁଝଉଛି)।

୪.ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ,ସମସ୍ତେ ତାର ପଛରେ,ଗୋଲ ଗୋଲ ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା,କୋଉଠି ବି ରହେନାହିଁ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟେ।

ଏହା ପଇସାକୁ ବୁଝଉଛି।

୫.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କାନ୍ଦିବା ଇମୋଜି ଅଛି,୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଏକ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଅଛି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି।

ଏହା ରୋବଟ ନାମକ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମେ ଏହା ରୋ,୨ୟ ରେ ଏହା ବୋଟକୁ ବୁଝଉଛି)।

୬.ଏହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବାହାରେ ତ ଫ୍ରିରେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଏହା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ।

ଏହା ଅକ୍ସଈଯେନ ଅଟେ।

୭.ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଛି।୨ୟ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଘର ରହିଛି।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଟିଭି ସେରିଏଲକୁ ବୁଝଉଛି।

ଏହା ଚିଡ଼ିଆଘର ନାମକ ସେରିଏଲକୁ ବୁଝଉଛି(ପ୍ରଥମେ ଚିଡ଼ିଆ ଓ ୨ୟରେ ଘର ବୁଝଉଛି)।

୮.ଦେଖିବାକୁ ଅଟେ ସାକିଆ ପେହେଲବାନ,କିନ୍ତୁ ଗୁଣରେ ବଲବନ,ଶୀତଳ ମଧୁର ତରଳ,ରସିଲା ଗାଁଠ ତାର ପରିଧାନ।କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟେ।

ଏହା ଏକ ଖାଇବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଛି ଯାହାର ନାମ ହଉଚି ଆଖୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *