September 25, 2023

Odia Express

News For Public

R ନାମ ଲୋକ ପ୍ରେମରେ କିପରି ହୋଇଥାଆନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ..

1 min read

ନମାସ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ R ଆକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି।ଆମ ସମସ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ।ପ୍ରତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଭାବିଥାଏ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତାରିଖ ସହିତ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ମହତ୍ୱ ବତାଯାଇଛି।ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯେତିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ ନାମର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।ଆଜି ଆମେ ଜଣାଇବୁ R ଆକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି।

R ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ।କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କଥା ଆସିଥାଏ ଏମାନେ ମନ ଭରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି।ଏବଂ ନିଜ ସାଥିର ସବୁ ଖୁସିର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା କଥା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ କାମର କଥା ଭଲଲାଗିଥାଏ।ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ।ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ସହ ନିଜ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିନଥାନ୍ତି।ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କାହା ଆଗରେ କହିନଥାନ୍ତି।ଏବଂ ଏମାନେ ଏପରି ଜୀବନସାଥି ତଲାସରେ ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଥାଏ।ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାର ହୋଇଥାଏ।ଏମାନେ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବିଥାନ୍ତି।

R ଆକ୍ଷର ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି।ନିଜ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ଏବଂ କମ କଥା କହିବା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃର୍ତି ହୋଇଥାଏ।ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ବଧିୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲଦି ପ୍ରେମ ହୋଇନଥାଏ କାରଣ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ନିଜ ସାଥିର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି।

R ଆକ୍ଷର ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ଏକ ଦୁନିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସେଥିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କଣ ଭାବିଥାଏ ଏଥିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ।ଏମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରବୁର୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାଭିତ କରିଥାଏ।ସ୍ୱଭାବରେ ଏମାନେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଜଲଦି ରାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ।ଏବଂ ରାଗରେ ଥିବାବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହୋଇନାଥାଏ।କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲ ଥିଲେ ଏମାନେ ସମ୍ନାବାଲାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଭିର୍ନ ହୋଇଥାଏ।ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଥାର ଯାହା ସମସ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ।ଏମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେହେଲେ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି।

R ଆକ୍ଷର ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ ଅଟନ୍ତି।ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି।ଏମାନେ ବହୁତ ଥର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସବୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।ଏମାନେ ସାଙ୍ଗ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *