May 26, 2024

Odia Express

News For Public

ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ରାଜକରନ୍ତି ଏହି ୬ଟି ନାମ ଥିବା ଝିଅ ମାନେ – ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଖୁବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ..

1 min read

ନମାସ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ୬ଟି ନାମ ଥିବା ଝିଅ ମାନେ।ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେବାପରେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ।ଏବଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେବ।ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ବୋଲି।ଏବଂ ସ୍ୱସୁରଘରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତୁ।ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭିପରି ୬ନାମର ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ:- ‘A’ ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ:-ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ A ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାସହିତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହୋଇଆସିଥାଏ।ଏମାନେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନିଜେ ଖୁସି ରହବାବ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି।ନିଜ କଥା କିପରି ଆଦାୟ କରିବାର ଥାଏ ଏମାନେ ଭଲ ଭବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି।ଏମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଜଲଦି ଜିତିପାରିଥାନ୍ତି।ଏମନଙ୍କୁ ଏପରି ଜୀବନସାଥି ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଥି ହୋଇଥାନ୍ତ।ଏମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ରାଜୁତି କରିଥାନ୍ତି।

ଦୂତୀୟ:- ‘D’ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମାନେ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ D ନାମର ଝିମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥିସହ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି।ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନ ସ୍ନମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି।ସ୍ୱଭାବରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।ଏହାସହିତ ନିଜ ଜୀବନସାଥି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସିରଖିବକଥା ଏମନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି।ଏମାନେ ସେବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବାର ଜୀବନସାଥି ମିଳିଥାଏ।ଦକ୍ଷ ହେବାକାରଣରୁ ଏମନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତି।

ଚତୁର୍ଥ:- ‘M’ ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମାନେ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ M ନମ୍ୱର ଝିଅମାନେ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭୋଲିଭାଲି ଏବଂ ସବୁ କାମ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ଵାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏମନଙ୍କ ଏହି ଗୁଣ ଜଗୁ ଏମାନେ ବାହାଘର ପରେ ସଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତି।ଶ୍ୱଶୁରଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସତ କହିବା କାରଣରୁ ଏମନେ ବହୁତ ମାନ ସ୍ନମାନ ଏବଂ ଆଦର ପାଇଥାନ୍ତ।ଏମନଙ୍କୁ ସମସ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବରେ ଜଣା ଥାଏ।ଏମନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରାଜ କରିଥାନ୍ତି।

ପଞ୍ଚମ:- ‘S’ ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମାନେ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ S ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି।ଏମନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଭାରି ହୋଇରହିଥାଏ।ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନେ ମଜବୁତ ରହିଥାନ୍ତି।ବାହାଘର ପରେ ଏମାନେ ଜଲଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଥାନ୍ତି।

ଷଷ୍ଠ:- ‘p’ନାମ ଯୁକ୍ତ ଝିଅ ମାନେ।ଜୋତିଶ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥର ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ P ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସ୍ୱସୁରଘରେ ମହାରାଣୀ ଭଳି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ନିଜ ଜୀବନସାଥି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି।ଏବଂ ଏମନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *