March 3, 2024

Odia Express

News For Public

ମଇଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ଏବଂ ଚମକଦାର ବନାନ୍ତୁ – ଦାନ୍ତ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଧଳା ଓ ଚିକଚିକ..

ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଲୋକକଥା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସହିଁ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ।ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ।କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଳା, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ଖୋଲିକି ହସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ।ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଫା ହୋଇନଥାଏ ତେବେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି।ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଫା ଏବଂ ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି।

ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଦାନ୍ତର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ।ଯେବେଭି ଆମେ ପାନ, ସିଗ୍ରେଟ, ଗୁଟକା ଏବଂ ତମାଖୁ ଆଦିର ସେବନ କରିଥାଉ ତେବେ ଦାନ୍ତର ସେହି ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ତର ବନିଯାଇଥାଏ।ଏବଂ କଳା ପଡିଯାଇଥାଏ।ଏବଂ ସହଜରେ ହଟି ନଥାଏ।ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ଅଭୂତ ଅଟେ ଏବଂ ବୋହୁତ କାର୍ୟ୍ଯକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର କଳାପଣକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆ ପଣକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।ଏବଂ ଏହାସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ଗନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ହାଲ୍କା ଦରଜ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଦରଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇଥାଏ।

ଆମେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲବଙ୍ଗ।ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ତତ୍ୱ ରହିଥାଏ।ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଦରଜ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଜାଇଥାଏ।ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ କାର୍ୟ୍ଯକାରୀ ଅଟେ।ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ।

ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ଵ ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର।ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ।ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଦାନ୍ତର ଦରଜ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବାର କାମରେ ଆସିଥାଏ।ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଚାମଚ ସୁଦ୍ଧ ସୋରିଷତେଲ ନିଅନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଧଳା ଲୁଣ।ଆପଣ ଏଠାରେ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଧଳା ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦି ନିଅନ୍ତୁ।ହଳଦି ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ତତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ସଫା ରହିଥାଏ ଏବଂ କିଟାଣୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି।

ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁର ରସ।ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ।ଏହା ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।ଏହାପରେ ୫ରୁ ୭ ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡନେଇ ସେହି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ।ଏହାପରେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦିଅନ୍ତୁ।ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ରସରେ ତାହାକୁ ଲଗାଇ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ।ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଥର କରନ୍ତୁ।ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଫା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଦରଜ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *