September 27, 2023

Odia Express

News For Public

ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ – ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିମ୍ପୁନି ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର ନାମ କଣ ହେବ..

1 min read

ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆମେ କିଛି ବିଶେଷ ମଜଳିଆ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ପଜଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି।ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ବିଶେଷ ପଜଲ

ପଜଲ ନମ୍ବର ୧:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଏକ ବାରର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନ ରଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଛି।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଡେ।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ୟାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଦେବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ହେବ ଫ୍ରାଇଡେ।

ପଜଲ ନମ୍ବର ୨:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସିମ କାର୍ଡ ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିମରନ।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରନ।ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ ସିମରନ।

ପଜଲ ନମ୍ବର 3:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫଳର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କାଠର ଚଉକି ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର ରୀ ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚେରୀ।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାର ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷର ରୀ ଦେଖାଯାଇଛି।ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ ଚେରୀ।।

ପଜଲ ନମ୍ବର ୪:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁଅର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁଅର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଝିଅ ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଲ।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗାର୍ଲ ଦେଖାଯାଇଛି।ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ ମଙ୍ଗଲ।

ପଜଲ ନମ୍ବର ୫:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସହରର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କାନର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୀ ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାନପୁର।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପୁରୀଦେଖାଯାଇଛି।ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ କାନପୁର।

ପଜଲ ନମ୍ବର ୬:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଝାଡୁର ଶିଖର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଖା।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଡୁର ଶିଖର ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି।ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଖା।

ପଜଲ ନମ୍ବର ୭:- ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ ବତାଇବାର ଅଛି।ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପିମ୍ପୁନି ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପର ଚିତ୍ରରେ ରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି।।ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ତରା ।ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁନି ଡେଜହ ଯାଉଛି ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ANT ଦେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ତରା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *