October 2, 2023

Odia Express

News For Public

ନଡିଆ ଚୋପାର ଚମତ୍କାରୀ ଉପଯୋଗ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ହିଁ ନାହିଁ

ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏପରି ଉପାୟ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ ବେମାରୀର ଚିକିତ୍ସା ନେଇକି ଆସିଛୁ।ଆପଣ ଆମ୍ଭର କୁହା ଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରି ପାରିବେ।ଆଉ ଏହାପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ।ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ଚୋପାର।

ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଚୋପା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଳିଆ ଭାବି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରୋଗ ଠିକ କରେଇ ପାରିବୁ।ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପରେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ଚୋପା ନିଅନ୍ତୁ।

ଆପଣ ତା ପରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବାସନ ଅଥବା କଡା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା କି ଜଳି କଳା ପଡିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ନ ପଡୁ।ଆପଣ ତା ପରେ ପୁରା ସୁଖୀ ଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଚୋପା ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଅଥବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ରଖିପାରିବେ ନହେଲେ ଏହାକୁ କଡା ଉପରେ ରଖି ସେଥିରେ ଛୋଟ ଦିଆସିଲିରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ।ତା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଚାମଚ ସହାୟତାରେ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତଳେ ନ ଜଳିଥିବା କିଛି ଚୋପା ବି ଜଳିଯିବ।ତା ପରେ ଆପଣ ସେହି ପାଉଁଶ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।ଆମକୁ ସେହି ଭସ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାରଣ ସେହି ଭସ୍ମ ହିଁ ଆମ କୋଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ ବେମାରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାମବାଣ ଅଟେ।

ତା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ଛଣା ଆଣି ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହେଇପାରିବ ତ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେହି ନଡ଼ିଆ ଚୋପା ଜଳାନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରରେ ତାକୁ ଛାଣି ନିଜ ଏକ ଡ଼ବାରେ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହେଇ ଥାଏ।

ତା ପରେ ଆପଣ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କି କେବଳ ତାଜା ଦହି ହି ଆଣିବେ, ଖଟା ଦହି ନୁହଁ।ଆପଣ ବାସ ତାଜା ଦହି ହି ଆଣନ୍ତୁ ଅଥବା ବଟର ମିଳ୍କ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାରି ସହ ଏହି ଭସ୍ମର ଛୋଟ ଚାମଚର ପୁରା ଫୁଲ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।ତା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ନିଅନ୍ତୁ।ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଆପଣ ନେବାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ ଯେତେ ବେମାରି ଥିବ ତାହା ଠିକ ହେଇଯିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *