September 25, 2023

Odia Express

News For Public

ପେଟ କେତେ ବି ବଡ଼ ଥାଉ ଏହାକୁ ପିଇ ନିଅ ମାତ୍ର ୭ଦିନରେ ହିଁ ଜିଦ୍ଧି ଚର୍ବି ଗାୟବ ହେଇଯିବ..

1 min read

ଆଜିର ନୁଷ୍କା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେବାର ଅଛି କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଜନ କମ କରିବାର ଏକ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇକି ଆସିଛୁ।ଆପଣ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉପାୟ କରି ପାରିବେ ଆଉ ବିନା କିଛି ଦାଏଟିଙ୍ଗ ତଥା ବ୍ୟାୟାମରେ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ ବହୁତ ସହଜରେ କମ କରି ପାରିବେ।ଏହା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାର ଅଛି କାରଣ ଏହା ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ।ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୀରା ନେବୁ ଯାହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳି ଯାଇଥାଏ।ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଭିଜେଇବାର ନାହିଁ ଆଉ ନା ହି ଭାଜିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ ଏହାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି।ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜୀରା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ ଆଉ ଏହାର ପେଟ୍ରୋ ସେଲେନିଆମ ନାମକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀରର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଆଉ ଆମ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ମହମ ଭଳି ତରଳାଇ ଥାଏ।

ତା ପରେ ଆମେ କଲା ମରିଚ ନେବୁ ଯାହାକୁ ନସଲା ମାନଙ୍କର ମହାରାଜା କୁହା ଯାଇଥାଏ।ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ।ଏଥିରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀରର କଲେଷ୍ଟେରୋଲ କମ କରିଥାଏ ଆଉ ଆମ ଓଜନ ବି କମାଇଥାଏ।ତ ଆପଣ ମାତ୍ର ଚାରିଟି କଳା ମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାର ଉପଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କୁହାଯିବ।

ଏହାପରେ ଆପଣ ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା କି ଆମ ମସଲା ମାନଙ୍କର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଏହା ବାବଦରେ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ଯାଇଛି।ଏହାର ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗ କମାଇ ଥାଏ ତଥା ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।ତେଣୁ ଆପଣ ଅଦା ନିଅନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଭରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ତାକୁ ନିଜର ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ ଉପରେ ବସାନ୍ତୁ। ଯେପରି ହି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ଅଥବା ଉଷୁମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆପଣ ଏକ ପୁରା ଚାମଚ ଜୀରା ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଜୀରା ଆପଣ ବିନା ଭିଜେଇ ପକାନ୍ତୁ।ତା ପରେ ଆପଣ ୪-୫ କଳା ମରିଚ ନେଇ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।ତାହା ଯେପରି ହି ଫୁଟିବ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ।ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ ଆସିଯିବ।

ତା ପରେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ।ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦାର ସବୁ ଗୁଣ ସେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ତା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କମ ସେ କମ ଫୁଟାନ୍ତୁ।ତା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରି ଆପଣ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ।ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ପିଇ ପାରିବେ ଯାହା କି ୧୦୦% ପ୍ରଭାବୀ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *