March 2, 2024

Odia Express

News For Public

ମଜାଦାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଧମାକା ପଜଲ – ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚକଲେଟ ର ନାମ କହିବାର ଅଛି – ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ..

1 min read

ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଛବି କୁଇଜ ଦେଇଛି।ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେବେ।ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି।

୧-ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଗେମ ନା କଣ:-

ଏହି ପଜଲର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ରି ବାର୍ଡ।ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଛବିରେ ଏକ ଇମୋଜି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ।ଏହି ଭାବରେ ଏହା ହେଲା ଆଙ୍ଗ୍ରି ବାର୍ଡ।

୨- ଝିଅର ନାମ କୁହନ୍ତୁ – ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ର ମିଶ୍ରଣ ରେ କେଉଁ ଝିଅର ନାମ ହେବ କୁହନ୍ତୁ

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟିନା।ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କପ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ କିଛି ନାହିଁ।

୩- ଏହି ଚିତ୍ର ରେ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଓ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ରହିଛି ତେବେ ଚକଲେଟର ନାମ କୁହନ୍ତୁ:-

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେରି ମିଲକ।କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ଡାଏରୀ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଏକ କ୍ଷୀର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି।

୪- ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶର ନାମ କୁହନ୍ତୁ:-

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ।କାରଣ ପ୍ରଥମ ଛବିରେ ଏକ ବରଫ ପାହାଡ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଭୂମିର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି।

୫- ବର୍ତମାନ ଅସପନକ ଆଗରୁ ଦୁଇଟି ଫୋଟୋ ରହିଛି ଓ ଆପଣ ଏବେ ଖେଳର ନାମ କୁହନ୍ତୁ:-

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିନପତି।ପ୍ରଥମ ଛବିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛବି ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ପତ୍ର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି।

୬- ଏହି ଫୋଟୋ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବାଳକର ନାମ କୁହନ୍ତୁ:-

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଶନ।ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାବି ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛବି ଦିଆଯାଇଛି।

୭- ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ପଶୁର ନାମ କୁହନ୍ତୁ:-

ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଥ ୱର୍ମ।ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଛବି ଭାବେ ପୃଥିବୀ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଏକ ପୋକ ଛବି ଦିଆଯାଇଛି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *