June 19, 2024

Odia Express

News For Public

ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଜଲ – ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମୁଦିର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ କହିବାର ଅଛି – ବୁଢୀମନ ହେଇଥିଲେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅ

1 min read

ଏହି ଲିଖନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପଜଲ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେବାର ଅଛି।ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି।ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଚୁ ଯେ ଏହି ଲେଖା ଗୁଡିକ ଆପଣାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ

୧:- ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଟର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି ଯାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମାଛିର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି।ଏହାଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପକ୍ଷୀର ନାମ କହିବାର ଅଛି।

ଉ:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଟରଫ୍ଲାଇ।ମାଛିକୁ ଇଂରାଜୀ ରେ ଫ୍ଲାଇ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବଟର ସହ ମିଶି ତାହା ବଟରଫ୍ଲାଇ ହେଇଗଲା।

୨:- ଦ୍ୱିତୀୟ ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ହାତ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯାହା ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ‘ ସା ‘ ଲେଖାଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖି ଏକ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କହିବାର ଅଛି।

ଉ:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୋଷା, ଦୁଇ ଅର୍ଥାତ ଦୋ ଆଉ ସା ମିଶି ଦୋଷା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର।

୩:- ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ହୃଦୟ ଭଳି ଇମୋଜି ଦେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ ଜାରି ବର ଲେଖା ଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖି ଏକ ଗୀତର ନାମ କହିବାକୁ ହେବ।

ଉ:- ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲବର, ହୃଦୟକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦିଲ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତା ସହ ଯୁକ୍ତ ବର

୪:- ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିଲେଇ ର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଖୁଣ୍ଟର ଚିତ୍ର ଦେଖା ଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜୀବର ନାମ କହିବାର ଅଛି।

ଉ:- କ୍ୟାଟରପିଲାର, ବିଲେଇ କୁ କ୍ୟାଟ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟର ଇଂରାଜୀ ପିଲାର।ତ ମିସିକି ହେଇଗଲା କ୍ୟାଟରପିଲାର

୫:- ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ହୃଦୟର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ଓଠର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁଅ ପିଲାର ନାମ କହିବାର ଅଛି।


ଉ:- ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲୀପ।ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ ଦିଲ ଆଉ ଓଠର ଇଂରାଜୀ ଲିପ।ତ ମିସିକି ହେଇଗଲା ଦିଲୀପ

୬:- ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯାହା କି ବା, ବା କରିବାର ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ଟୀକା ଲାଗିଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିତରେ ଏକ ସାଂପୁର ନାମ କହିବାର ଅଛି।

ଉ:- ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଟିକା

୭:- ଏହି ପଜଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମୁଦିର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାହା ସହ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ଚାବିର ଚିତ୍ର ଦିଆ ଯାଇଛି।ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଝିଅର ନାମ କହିବାର ଅଛି।

ଉ:- ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରିଙ୍କି।ମୁଦିକୁ ଇଂରାଜୀ ରେ ରିଂ ଆଉ ଚାବିକୁ କି, ମିସିକି ହେଲା ରିଙ୍କି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *