April 12, 2024

Odia Express

News For Public

ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲ ପ୍ରଥମଥର ସେୟାର୍ କରିଥିଲେ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଗୁଡିକ, ଫଟୋଗୁଡିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ

ବଲିଉଡ୍ ର ଦିଗଜ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଲ ଏହି ଦିନରେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଦୁରତା ବନାଇ ରଖିଛନ୍ତି , ସେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି , ଓ ଆସିବା ଦିନରୁ ନିଜ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି , ଏହି ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି , ଓ ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଫଟୋ ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର୍ କରିଥିଲେ , ଓ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଫାର୍ମହାଉସ୍ ର ସୁନ୍ଦର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା,  ଓ ଏହି ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ ବହୁତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।

କହିଦେବୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ର ବଡ ବଡ ଗଛ ଓ ପଛର ନଜାରା ସୁନ୍ଦର  ଆସୁଛି, ଓ ତାହା ସହ ଭିଡିଓରେ ମଧୁର ଗୀତ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଓ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମୁଣ୍ତରେ ବାଦାମର ତେଲ ମାଲିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି , ଓ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର୍ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାପସନ୍ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଦାମ ତେଲର ମାଲିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ , ସେ ବି ସକାଳ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛି । ମାଲୁମ୍ ଥିବ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋନାଭଲାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ବଡ ଓ ଆଲିଶାନ୍ ଅଟେ, ଓ ଏହି ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମହଜୁଦ୍ ଅଛି, ଓ ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ବୋଗନବେଲିଆ ବଡ ବଡ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି , ଓ ଏହି ଗଛରେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡେ ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ।

ଏହା ଛଡା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଏହି ଫାର୍ମହାଉସ୍ କୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ବି ସଜାଇଛନ୍ତି , ଓ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଦାନୀ ବି ନଜର ଆସୁଛି, ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଚାରିଆଡେ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣାନୀ ନଜର ଆସୁଛି, ଓ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ । ସେମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି , ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି , ଓ କମେଣ୍ଟସ୍ ରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ଦେଉଛନ୍ତି , କହିଦେବୁ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡୀଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡିଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତି , ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି , ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଲିଉଡ୍ ର ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ,  ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି । ସେମିତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ରେ ମୁଲିଆଙ୍କ ସହ କାମ ବି କରନ୍ତି , ଓ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବି ସେୟାର୍ କରନ୍ତି  ଯାହାକି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *