September 25, 2023

Odia Express

News For Public

କଦଳୀ ଚୋପାର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତକୁ କିପରି ଚମକାଇ ପାରିବେ…

1 min read

ଆମେ ଜାଣୁ କଦଳୀର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ କଦଳୀ ନୁହେଁ ଏହାର ଚୋପାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି।କଦଳୀ ଚୋପା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ମୋତି ପରି ଚମକାଇ ପାରିବା।କଦଳୀ ଖାଇବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଚୋପାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫୋପାଡି ଦେଇଥାଉ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ଓ ଆମ ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣ ଦୂର କରିପାରିବା।କଦଳୀର ଚୋପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଟିନ ଭରି ରହିଥାଏ।ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ।ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଉପଚାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ।

ଏଥିରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଗୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ହଳଦିଆ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ହୋଇଯାଇ ପାରିବ।ଆମ ଦାନ୍ତ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ତିଆରି।ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଦଳୀରେ ଚୋପା ନେବା।ଭଲଭାବେ ପାଚିଯାଇଥିବା କଦଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ।ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଯେପରି କଦଳୀଟି ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଧା ନପାଚିଥିବ।ଏହାପରେ କିଛି ଲୁଣ ନେବା ଓ ଲୁଣକୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଉପରେ ପାକାଇଦେବା ଚୋପା ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋପର ସମସ୍ତ ଅଂଶର ଲଗାଇଦେବା।

ଏହାପରେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବା।ଅଧିକ ଜୋରରେ ଘଷିବା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଏହାକୁ ଘଷିବା।ଏହିପରି ଭାବରେ ୨ମିନିଟ ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଏହାକୁ ଘଷିବା।ଯଦି ପୁରା କଦଳୀ ଚୋପା ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର କଦଳୀ ଚୋପା ନେଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ।ଏହାପରେ ସାଧା ପାଣିରେ ନିଜ ମୁହଁ ଓ ଦାନ୍ତକୁ ଧୋଇଦେବା।ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଗୁଣକାରୀ ଉପଚାର।

ଏହାପରେ ଦେଖିବା କି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ହୋଇଯିବ।ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଛାଡିଯିବ ଓ ତାହା ପୂର୍ବ ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ।ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମ ଦାନ୍ତରୁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଏହାକୁ ୨-୩ ଦିନ ଯାଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଦାନ୍ତରୁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ କମିବାକୁ ଲାଗିବ।ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବହୁତ୍ ଦିନରୁ ହଳଦିଆ ରହିଆସିଥାଏ ତେଣୁ ହଳଦିଆ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସଫା ହୋଇଯାଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦାନ୍ତ ୨-୩ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ ନେଇନଥାନ୍ତି ଫଳରେ ତାହା ଅଧିକ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ।ଏହାକୁ ଛୋଟପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମ ଦାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧଳା ହୋଇପାରିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *