April 12, 2024

Odia Express

News For Public

ମହୁମାଛି କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ – ସଂଗେ ସଂଗେ ବିନ୍ଧା ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ..

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହୁମାଛିର କାମୁଡିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରେ।ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମହୁମାଛି ଉଡୁଥିବା ପ୍ରଜାତିର ଏକ କୀଟ ଅଟେ ଆଉ ତାହା ଆମ ଆଖ ପାଖରେ ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଛତା ବନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି।ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ତାଙ୍କର ଛତା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଘରର ବହୁତ ପାଖରେ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାହାର ସାମ୍ନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେଇଥାନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଦଙ୍କ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ବାଜେ ସେହି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ବି ହେଇଯାଏ।ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦରଜ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ବହୁତ ସହଜ ତଥା ସରଳ ଘରୋଇ ଉପାୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ।

ମହୁମାଛି ଭଳି ବଲୁରି ଅଥବା ବିରୁଡ଼ି ବି ଆମକୁ କାନୁଦି ଥାଏ ଆଉ ଦଂସି ଦେଇଥାଏ।ମାତ୍ର ଫରକ ଏଇଆ କି ମହୁମାଛି ମାତ୍ର ଥରେ ହି ଦଂସି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ବଲୁରି ଥରକରୁ ଅଧିକ ଥର ଦଂସି ଥାଏ।ବଲୁରି କାମୁଡିବା ପରେ ତାର ଦଙ୍କ ଛାଡି ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ମହୁମାଛି କାମୁଡିବା ପରେ ତାର ଦଙ୍କ ସେଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଯାଇ ଥାଏ।ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମହୁମାଛି କାମୁଡିଛି ଅଥବା ବଲୁରି।ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମହୁମାଛି କାମୁଡିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କି କି ଉପାୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହୁମାଛି କାମୁଡିଛି ଆପଣ ସେହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦଙ୍କ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି କିଛି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ହାତରେ ବାହାର କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବିଷ ବ୍ୟାପକ କରିପାରେ।ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ସେହି ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘସନ୍ତୁ।

ଆପଣ ମହୁମାଛି କାମୁଡିଥିବା ଜାଗାରେ ଟୁଥ ପେଷ୍ଟ ବି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ଆଉ ତାହା ଆପଣ ଘଷି ପାରିବେ। ଏହା ବିଷର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିଥାଏ ଆଉ ତାହା ଆପଣ ଦିନରେ ତିନି କି ଚାରି ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ବି ବହୁତ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବିସର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିଥାଏ।ଆପଣ ମହୁମାଛି କାମୁଡିବା ସ୍ଥାନରେ ମହୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା କି ମହୁମାଛିର ବିସର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରି ପାରିବ।

ଚୂନ ବି ଖ୍ୟାରକରେ ଭରା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବ କମ କରିଥାଏ।ମହୁମାଛି ଦଙ୍କରେ ଅମ୍ଳାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ସେଠାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାର ଅମ୍ଳାନ୍ସ ବହୁତ କମ କରିଥାର ଆଉ ବିସର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *