October 2, 2023

Odia Express

News For Public

ବାଛନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲପାଇବା ବିଷୟରେ – ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଏବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

1 min read

ବାଛନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଛବି,ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କଣ ମିଳିବ?କୁହାଯାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ତାର ସ୍ୱଭାବର ଆଇନା ହୋଇଥାଏ।କାହାର ଚଏସ ତାର ଜୀବନ ଓ ସ୍ଵଭାବ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଲୁଚିଥିବା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ।ଆଜି ଏଠାରେ ମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାଦାର ଛବି କୁଇଜ ଗେମ ଦେଇଛି।ଏଇଟା କେବଳ ଏକ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜାଦାର ଗେମ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରର ଛବି ଦେଖାଇବି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଛବି ବାଛିବେ।ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ତା ପରେ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଛବି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ତାହା କହିବି।

ଛବି ନଂ ୧-: ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣକୁ ଆପଣଂକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ।ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶଲ ପର୍ସନ ଆସିପାରେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି କରି ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବ।

ଛବି ନଂ ୨-: ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ଦ୍ଵିତୀୟ ନମ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିପାରେ।ଆପଣଂକ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବ।ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ।

ଛବି ନଂ ୩-: ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନମ୍ୱର ଛବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ସାଥୀ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ।ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲକି ଅଟନ୍ତି।ବହୁତ ଜଲଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟନର ମିଳିବ।

ଛବି ନଂ ୪-: ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଖାସ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣକୁ ତାର ହୃଦୟର କଥା କହିପାରେ।ଆପଣକଂ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ।ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣକଂ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଥୀ ମିଳିବ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିବେ।ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି।

ଛବି ନଂ ୫-: ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ନମ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସାଥୀ ମିଳିପାରେ।ସିଏ ଆପଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ ଓ ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣକଂ ସାଥୀ ଦେବ।ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଲଭର ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି ବା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *