September 25, 2023

Odia Express

News For Public

ମଜାଦାର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଧମାକା ପଜଲ – ତଳେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅର ନାମ କଣ ହେବ କହିବାର ଅଛି – ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ତେବେ ସଂଗେ ସଂଗେ ଉତ୍ତର ଦିୟନ୍ତୁ

1 min read

ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବା ସହ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କୌତୁକ ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ର ପଜଳ।ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ।ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମିତି ମାନେ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁଥିରୁ ପଜଲ ଦେଖି ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ଅନୁମାନ କରିବା।

ପଜଲ ନଂ ୧- ଯେଉଁଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କି (ଚାବି)।ପଚରାଯାଇଛି ଏଥିରୁ ନାମ ହେଉଥିବା ଝିଅର ନାମ କୁହ?

ଉତ୍ତର- ପିଙ୍କି।(ପିନ ରୁ ପି ଆସୁଛି ଏବଂ କି ମାନେ ଚାବି)

ପଜଲ ନଂ ୨- ଏଥିରେ ଅଛି ଏକ ଚା (ଟି) ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ‘ନା’ ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଝିଅର ନାମ କଣ?

ଉତ୍ତର:-ଟିନା। ଚା (ଟି) + ନା।

ପଜଲ ନଂ ୩:-ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ୧୦୦ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ୟାପ (ନଲ), ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଝିଅର ନାଁ ଭାବନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର-ସୋନଲ।(୧୦୦ ମନେ ସୋ ଏବଂ ନଲ)

ପଜଲ ନଂ ୪- ଏଥିରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବର ଏବଂ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏକ ‘ସା’, ତେବେ ଝିଅର ନା କୁହନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର- ବର୍ଷା। (ବର + ସା)

ପଜଲ ନଂ ୫- ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ମିଠା (ସୁଇଟ) ଏବଂ ଚା (ଟି), ତେଣୁ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ?

ଉତ୍ତର- ସ୍ୱିଟି।

ପଜଲ ନଂ ୬- ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚାବି, ତେବେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ?

ଉତ୍ତର:-ରିଙ୍କି, ମୁଦି (ରିଙ୍ଗ) + ଚାବି (କି)।

ପଜଲ ନଂ ୭- ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସିମ ଏବଂ ଅଜ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଦୌଡିଥିବା ଗୋଟେ ପୁଅ, ତେବେ ସେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ କୁହ?

ଉତ୍ତର:-ସିମ୍ରନ। ସିମ +ରନ

ପଜଲ ନଂ ୮- ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ପିମ୍ପୁଡି ଏବଂ ତାରା ତେବେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର:ଅନ୍ତରା। ପିମ୍ପୁଡି (ANT) + ତାରା, ଏହିଭଳି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ହୋଇଛି ଝିଅର ନାଁ ଅନ୍ତରା ହେଲା।

ପଜଲ ନଂ ୯:-ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ‘କା’ ଏବଂ ଜଳ ତେବେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର:- କାଜଲ।

ପଜଲ ନଂ ୧୦- ଏଠେରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ପର ଏବଂ ଈ ତେବେ ଝିଅର ନାଁ କଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ?

ଉତ୍ତର:ପରୀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *