May 23, 2024

Odia Express

News For Public

କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଦାନ୍ତଗୁଡିକ ହଳଦିଆ, ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ଓ ଚମକଦାର୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି Trick,ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଧଳା ହେଇଯିବ

1 min read

ବହୁତଥର ଦେଖାଯାଇଛି କି ନିଜ ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା ବନାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଳକୁ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି । ଓ ଚେହେରାର ଦାଗ ଗୁଡିକ ଦୁର କରିବା ପାଇଂ ନାନାପ୍ରକାରର ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧଳା ଦାନ୍ତ ବି ଆମର ଚେହେରାର ସୁନ୍ଦରତା ବଢାଇଥାଏ, ଚେହେରାରେ ହସ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ ,ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଓ ଚମକଦାର୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଲୋକେ ମଝିରେ ଖୋଲିକରି ହସି ପାରିବେ, ଓ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଥାଏ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡେ ।

ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକା ସ୍ମୋକିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରେ ତେବେ ତାହାରକାରଣରୁ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ । ଦାନ୍ତରୁ ହଳଦିଆ ହେବାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ହୋଇଥାଏ , ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ କି କଳା ଓ ହର୍ବାଲ୍ ଚାହା ସେବନ୍ କରିଲେ ଦାନ୍ତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ପଡେ , ଅଧିକା ମେଡିସିନ୍ ର ସେବନ କଲେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ ,କାରଣ ମେଡିସିନ୍ ରେ ମହଜୁଦ୍ କେମିକାଲ୍ ଦାନ୍ତରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ବୟସ ବଢିବା କାରଣରୁ ବି ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ , ଯଦି ଖାଈବା ପରେ ଦାନ୍ତକୁ ଭଲରେ ସଫା ନକଲେ ତେବେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ , ଯଦି ଦାନ୍ତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଦାନ୍ତରେ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଶିରା ଖରାପ୍ ହୋଇଯାଏ।

୧) ସେଓର ସେବନ କରନ୍ତୁ- ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତରୁ ହଲଦିଆ ଦାଗ ଦୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ସେଓ ଚୋବାଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଓରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍କ୍ରବ୍ କାମ କରିଥାଏ, ସେଓର ସେବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସଫା ହେବାରେ ସହୟତା କରିଥାଏ, ଦାନ୍ତରୁ କଳାଦାନ ଓ ହଳାଦିଆ ଦାଗ ଦୁର ହୋଇଆଯେ , ଏହି ପ୍ରକାର ଗାଜର ଓ କାକୁଡି ଖାଇପାରିବେ ।

୨) ଲେମ୍ବୁରକରନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର- ଯଦି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଦାନ୍ତରୁ କଳାଦାଗ ଓ ହଲଦିଆ ଦାଗ ଦୁର ହୋଇଯିବେ , ଆପଣ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଲେମ୍ବୁ ରଗଡିଲେ ଓ ଖାଇବା ପରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫାଇଦା ମିଳିବ , କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବେ କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍ , ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ , ଏହା ଛଡା ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ତାକୁ କୁଳି କରିପାରିବେ ।

୩) ସେଓ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍- ଯଦି ଆପଣ ସେଓ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ବ୍ୟବହାର୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ହୋଈଯିବ , କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ,ସବୁଦିନ ସେଓ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରୁ ଅଟକାଇପାରିବେ ।

୪) ହେଲଦି ଡାଇଟ୍- ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫାଇବର୍, ଫଲ ଓ ପରିବା ସାମିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ କି କଫି ଓ ବିଟ୍ ସେବନ କମ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାର ସେବନରେ ଦାନ୍ତର ଚମକ ଓ ରଙ୍ଗ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ ।

୫) କ୍ଷୀରର ସେବନ କରନ୍ତୁ- ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି କ୍ଷୀରରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରୁ ହଳାଦିଆ ଦାଗ ଦୁର ହୋଇଥାଏ , ବରଂ ଏଥିରେ ମହଜୁଦ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *